New from Sketch File...

Описание
Дозволяє імпортувати скетч-файл та створити його як новий файл у Фігмі.
Клавиша Mac
Не існує
Клавиша Windows
Не налаштована
Путь
🟡 Главное меню (Mac и Win)
Группа команд
Системное и File
2. File Browser

Вариант 1. Главное меню Figma

image

Вариант 2. Перетащить sketch-файл на окно Figma

New File
Place Image/video
Place Image/video